Trampský Oskar

Tato pocta mu byla udělena dne 18. 3. 2017 v hospodě U Taterů. Jeho fotka i s Oskarem bude zanesena do muzea v Holicích do Dvorany slávy. Cenu mu věnoval Zloťa Landori, člen T. O. Bílá Pěna a šerif T. K. Duha. V našem okolí je ještě jeden muž, který získal v tomto roce Trampského Oskara a tím je František Hakr. Blahopřejeme oběma kamarádům.

Trampský Oskarje pocta od kamarádů. K jejímu udělení platí tato základní kriteria. Oceněný je dlouholetý tramp a musí ho nominovat kamarádi, kteří ho léta znají a jsou přesvědčeni, že si to svými činy a jednáním s kamarády zaslouží.

Trampského Oskara mohou dostat:

  1. Jednotlivec nebo skupina lidí, kteří pro trampy pořádají různé akce minimálně 20 let.
  2. Trampské kapely, které spolu hrají 30 let.
  3. Redaktoři různých časopisů a dopisovatelé, kteří publikují minimálně 10 let.
  4. Dlouholetí fotografové, řezbáři, básníci a malíři, kteří šíří publicitu trampingu nejméně 10 let.
  5. Dlouholetý tramp, nositel Zlaté plakety Janského
  6. Zásluhy za rozvoj trampingu (muzea, archivy a další podobná činnost)
  7. Aktivní tramp vysokého věku – uděluje se k 80. narozeninám.
  8. Tramp, zachránce lidského života – uděluje se bez dalších podmínek.
  9. Autoři trampských písní, které se hrají na potlaších – tuto zvláštní cenu nominují a zdůvodní kamarádi.
  10. Čestný Oskarzvláštní cena pro ženy, které pomáhají svým mužům, z některé z kategorií.

Kdo splní kritéria ve více než dvou kategoriích, získává Nejvyššího Oskara.  Všechny tyto ceny je možné udělit i „In memoriam“, kamarádům, kteří se předání nedožili.

Cena je mezinárodní, a již byla udělena příslušníkům různých států.

Pravidla udělování této pocty schválilo zatím 200 osad a schválil Česko – Slovenský sněm šerifů na Česko – Slovenském potlachu ve Vranové u Letovic v roce 2015. Ceny se budou předávat vždy na Česko – Slovenských a Slovensko – Českých potlaších, na potlaších při kulatém výročí osady a na trampských Festivalech.

Jména držitelů Trampských Oskarů jsou vedena ve Dvoraně slávy, zřízené v Mobilním trampském muzeu v Holicích, aby tak byly zachovány na památku těch, kteří udělali něco pro druhé.

Oskara již mají:

Miki Ryvola, Beda Rorich – šedivka, Jiři Jura – Cancak, Lada Fidler – Krevnak…

Z kapel: Cestáři, Chrpa, Brzdaři, Bpt Zlin, Lokatoři Brno…

Za záchranu života: Petra Serišová, Juraj Horvat Bratislava, Vlastimil Dundy – Dundálek t.o., Vlci Brno, Jiří Syreček Pardubice, Miroslav Ježek Ostrava  atd.

Page generated in 0,327 seconds. Stats plugin by www.blog.ca