Kaplička v obci

kaplicka

Návesní kaplička se zvoničkou

Povýšení Sv. Kříže

stitek 33

1
Rok 2016 po generální opravě

Tato nevelká,
pozdně klasicistní kaplička, s vížkou nad stříškou, po své generální opravě, určitě neujde pozornosti návštěvníka při procházce touto obcí. Jde o drobnou vesnickou stavbu, která byla v roce 1875 postavena v místě, kde nebyl kostel. Nástřešní zvonička dlouhá léta mlčela, až 18. 9. 2016 po generální opravě se zvonilo na setkání při poutní mši, kterou odsloužil ThMgr. Paweł Adam Dębek.
Kaplička stojí u cesty, v horní části Třebenic na západním svahu obce a pohled na vchod, je z východu. Nad obdélným vchodem a na čelních stranách jsou široké zděné římsy. Fasády jsou po všech stranách ukončeny oběžnou profilovanou korunní římsou. Nové, zcela výjimečné barvené provedení, kapličku zjemnilo. Je zde použito několik barev, ale vše velice ladí.
Ten, kdo se zde zastaví a dveřmi nahlédne dovnitř kapličky, potěší se milým pohledem na upravený interiér s oltářem a s obrázky svatých, což je doplněno i květinovou výzdobou. Při tomto pohledu mu neujde vnitřní, čelní, válcovitý výklenek, v horní části kulovitě zakončený – neboli kalota, v kterém stojí Panna Marie. Na podlaze je nová dlažba a úmysl brigádníků byl, udělat podlahu, která bude větrat. Mezi bohaté spletence kořenů dvou velkých kaštanů, strážců této kapličky, byl vsunut jeden venkovní schůdek, aby se ulehčil vstup ke dveřím kapličky a i zde byl vstup upraven stejnou dlažbou. I tato kaplička byla jednou vykradena a ani tentokrát, není v kapličce žádný originál. Kaplička bývala svědkem nejednoho utrpení, nejedné radosti. Často se před jejím průčelím loučili vesničané s nebožtíkem a na cestu k hřbitovu jim nad hlavami vyzváněl malý zvonek.

Postůjme tiše před odkazem našich neznámých předků a spolu s nimi vzdávejme hold těmto krásám  a starejme se o ně. Takové stavby vdechují naší krajině, obcím a lidem duchovní rozměr a připomínají někdejší vysokou kulturní a náboženskou úroveň.

Povýšení sv. Kříže je legendární událost a ji připomínající křesťanský svátek, který se slaví 14. září, při které křesťané znovu získali svatý Kříž, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. V tuto dobu, každý rok se u naší kapličky slouží mše svatá.

Po vzájemné dohodě, že se bude kaplička opravovat, nebylo potřeba zakládat žádný robotnický deník, protože spolupráce hladce plynula. Brigádníci z osady SKOT a obyvatelé této obce, zde pracovali více jak 100 hodin. Městys Štěchovice věnoval na materiál 25 000 Kč. V osadě i v obci proběhla i dobrovolná sbírka, z které se část peněz v roce 2017, věnovala na opravu varhan v kostele sv. Petra a Pavla Slapy nad Vltavou. Při setkání 18. 9. 2016 po generální opravě kapličky, se zde sešlo asi 60 obyvatel, proběhl zde doprovodný program a ochutnávka domácích koláčů. Děkujeme všem. 

Brigádníci: 

1 58 minut – zde odpracoval Pavel Tater – Gubby, 58 minut Petr Tater – Šumák, 58 minut Sláva Koza, 58 minut 2x Eva a Karel Kulhánkovi, 54 minut Pípa Pepota, 54 minut Václav Sirotek – Slibotechna,  54 minut Tomáš – Kubrt, 54 minut Tomáš – Asfalt, 33 minut Michal Černý, 7 minut dvouletá Emmička Taterová. 


kaplička v zimě
Rok 2015

Historie

Kaplička byla postavena v roce 1875 zdejšími starousedlíky a zatím nevíme, komu byla tehdy zasvěcena a kdo jí vlastně postavil, nebo nechal postavit.

První větší oprava byla provedena v roce 1928.

V roce 1928 byla kaplička opravena, ale od té doby postupně chátrala. V roce 1995 se o ní dozvěděl nový štěchovický a slapský farář P. Miloš Szabo a přijel se na kapličku podívat. Kaplička zářila čistotou, ale kříž, který měl viset na stěně uprostřed, byl na zemi, spadl. Jako zázrakem se nepoškodil. Petr Tater opět kříž zavěsil a vše bylo v pořádku.

kaple-2003
Rok 2003 – generální oprava

Zbývalo posvětit toto místo, aby sloužilo nám všem. V těch dnech se slavil svátek Povýšení svatého Kříže, a tak byla kaplička právě tomu svátku zasvěcena. V neděli 24. září 1995 se zde poprvé konala slavná mše svatá za hojné účasti nejen domácích, ale i osadníků z chat. Od té doby se zde poutní mše svaté, konají v září každoročně.

Generální oprava byla provedena v roce 2003. 

V roce 2003 se na podnět paní Taterové, spolumajitelky zdejší známé trampské hospody, dočkala kaplička generální opravy. Opravy se ujali její synové Petr a Pavel, spolu s místními obyvateli i chataři. U kapličky i nadále dochází pravidelně, každým rokem k poutní mši svaté, kterou nyní slouží ThMgr. Paweł Adam Dębek. U kapličky se občané schází při pravidelných vánočních setkáních. V té době je také kaplička otevřená, rozsvícená. Kaplička je společným místem, kde posedávají a rozmlouvají lidé.

Page generated in 0,435 seconds. Stats plugin by www.blog.ca