Vánoční setkání

Vánoční setkání


Ani letošní rok se nepodařilo pro Covid uskutečnit klasické vánoční setkání s připraveným muzikálem. Máme ale nový a větší chlév a parta herců vyrobila ze sena sv. rodinu. Ani místo nemáme stejné, protože u kapličky už vánoční setkání dělat nemůžeme, tak nám rodina Pipotova poskytla svůj pozemek. Sešlo se zde asi 40 vánočních příznivců, popil se vaječný koňak, který zaplatila Maruška a Petr, mlsalo se cukroví a koledy hrál Petr. Děkujeme všem.


Desáté výroční setkání u kapličky se nemohlo pro Covid 19 konat. Tak aspoň pohled na krásně ozdobený stromeček. Perníčky pekla Jana, dcera paní Zimermmanové. Dále se zaposlouchejte do písní – ukázek z amatérského muzikálu, který se měl konat. Místní muzikanti v tomto muzikálu, hrají ve 14 písních doprovod a 12 herců čeká a těší se na příští vánoce. Andílci – malé děti v ukázce zpívají svou radostnou písničku a Maruška, jako hlavní anděl, zpívá píseň o narození Ježíše. Karel, jako král Kašpar, zpívá také na známou trempskou píseň nový text o dlouhé cestě do Betléma a Eva vše textově doprovází.


Deváté vánoční setkání navštívilo asi 70 diváků a ve hře hrálo 17 amatérských herců. Jen andílků bylo 8. Při pohledu na ty malé andílky to bylo až dojemné. Velké díky všem, co pomáhali s přípravou tohoto setkání, díky všem odvážným hercům. Děkujeme úřadu ve Štěchovicích, který nám finančně pomáhá. Živou hudbu a zpěv koled vedl Petr.


Setkání u kapličky mělo jen dětský program. První bylo dětské stínové divadlo a v druhé části zpívaly děti koledy s živou hudbou. Občerstvení nabídla jako vždy zdarma, rodina Kozova. Velké díky všem za pomoc s přípravou. Odkaz na film: www.uschovna.cz/zasilka/IAHE7JG6NL87XUTZ-BN2


Zase ani vločka sněhu.  Toto setkání v amatérské hře mělo 18 herců, z toho 6 dětí.  V selské světničce četla „stará“ babička pohádku a vedle nich se čtený pohádkový příběh odehrával. Bylo zde několik písniček, koled. Zvukaře dělal Karel, v občerstvení to odpracovala Dáša, stromeček věnoval Franta Krňanský, rodina Kozova poskytla prostor, kde se může vánoční setkání uskutečnit a také děkujeme za elektřinu. Moc děkujeme všem, co pomáhali s přípravou vánočního setkání, také děkujeme hercům a divákům. Občerstvení věnovala rodina Kulhánkova.  Velké díky panu Ochotnému, který si své příjmení opravdu zaslouží. Když nám vypověděl reproduktor službu, tak neváhal a ze Štěchovic přivezl své reproduktory, vše „pospojoval“ a to vyloženě pár minut před premiérou. Proto nám v premiéře malinko vypadával mikrofon. Všechny fotografie jsou z generální zkoušky a pořídil je Dalibor, díky.


16-deti-zpev
Vánoční setkání bylo opět bez sněhu, šestý rok po sobě nemáme na setkání ani vločku. Setkání bylo ale stejně příjemné a sváteční. Nově opravená kaplička dávala svou čistotou a osvětlením vážně sváteční ráz. Vánoční hra tento rok nebyla, ale velkým překvapením byl program dětí, které si vše připravily. Jsou vážně úžasné. Klárka Kozova, druhá Klárka ze spodní části, Kristýnka a Natálie Datunischvili, Natálie Kupkova a Hanka Hovorková. Zpívaly koledy a vyprávěly o vánocích. Máme z nich velkou radost. Už můžeme zemřít, jsou zde zástupci. Děkujeme všem za spolupráci.


dary 1111 I když zase bez sněhu, bylo vánoční setkání opět velmi dojemné. Hostů přišlo asi 70. Hra měla plný počet herců. Celá rodina Hovorkova hrála. Hanka hrála černého krále Baltazara, Hanička hrála andílka a přednášela básničku a Jirka hrál sv. Josefa. Sv. Marii hrála Monika Škorpilová a vážně jí to slušelo. Ježíš byl panenka. Hlavního anděla hrála Klára Kozova. Další andílci – děvčata Kupkova Natálie a Adélka. Děvčata Natálka a Kristína Datunishvili  přednášela taky básničku. Jejich bráška Matěj hrál pastýře, stejně jako jeho mamka Pavla. Pavla si zahrála ještě jednu roli a to pana hostinského. Dalšího pastýře hrála Draha Vykydalová a její vnučka Madla. Další dva krále hráli – Kašpara hrál Karel Kulhánek a Melichara hrál Václav Honig, zeť paní Zimermmanové. Občerstvení zajistila opět zdarma rodina Kozova společně s paní Zdenou Pipotovou. Poctivý a chutný svařák nabízela Andrea Kozova.  Sláva Koza nám nainstaloval a dodal elektřinu na několika místech a pomáhal s přípravou. Děkujeme i panu Františku Krňanskému, který nám každým rokem dodává stromečky, větve a nebo jmelí. Velké díky také hudbě. Hráli a zpívali. Pan Jiří Suk, Radka Smíšková, Libor Vykydal a jeho vnučky. Anička zpívala a vážně krásně a Maruška zase hraje překrásně na tahací harmoniku. Uváděla a příběh doplňovala vypravěčka v převleku ženy té doby, Eva Kulhánková. V kapličce svítilo několik svíček a atmosféra v ní a kolem ní, byla láskyplná. Děkujeme všem za spolupráci a za účast.  


66Toto setkání se uskutečnilo jako vždy u kapličky v Třebenicích. Tento rok nebyla vánoční hra. Připomenuli jsme si vánoční tradice. Lilo se olovo, rozkrajovala se jablka, z vánočního těsta si děti dělaly vánoční tvary. V podvečer návštěvníky přivítala vánoční  hudba, kterou vedla paní Radka Smíšková a zpíval s ní pan Jiří Suk. Úžasné vánoční písně a koledy zněly vedle svaté rodiny a andílků kteří jen v tomto malém počtu připomínali narození Ježíše. Přivítali jsme hosta, ukrajinskou zpěvačku Tanju, která zazpívala ukrajinské koledy. Bylo zde připravené bohaté pohoštění, které opět zdarma připravila rodina Kozova společně s paní Zdenou Pípotovou. Bylo to příjemné setkání u sklenky svařeného vína a vánočních koled. Děkujeme všem za spolupráci a za účast.


33Setkání proběhlo opět za velké účasti jak divácké, tak i herecké. Občerstvení nabízela opět zdarma, rodina Kozova a paní Zdena Pípotová. Hrála paní Radka Smíšková a s ní zpíval pan Jiří Suk. Josefa hrál Karel Kulhánek a Marii Kristína Hnízdilová. Pastýře hrála Milada Svobodová a její děti Martin a Eliška (hosté). Karel Hnízdil hrál krále Melichara, krále Kašpara hrál Ondřej Fišer (host). Baltazara hrála Magdaléna Horáková (host). Hlavního anděla hrála Klára Kozova a další andílky Kristína a Natálie Datunishvili. Děkujeme za prostor, kde hrajeme a za elektřinu, kterou dodal Sláva Koza a za stromeček a větve Františku Krňanskému. Úvod a vyprávění příběhu Eva Kulhánková. Děkujeme všem za spolupráci a za účast. 


44   Setkání bylo opět milé. Občerstvení nabízela opět zdarma, rodina Kozova a paní Zdena Pípotová. Hrála a zpívala paní Radka Smíšková a s ní zpíval pan Jiří Suk. Josefa hrál Karel Kulhánek a Marii Kristína Hnízdilová. Pastýře hrála Milada Svobodová a její děti Martin a Eliška (hosté). Karel Hnízdil hrál krále Melichara, krále Kašpara hrál Ondřej Fišer (host). Baltazara hrála Magdaléna Horáková (host). Hlavního anděla hrála Klára Kozova a další andílky Kristína a Natálie Datunishvili. Děkujeme za prostor, kde hrajeme a za elektřinu, kterou dodal Sláva Koza a za stromeček a větve Františku Krňanskému. Úvod a vyprávění příběhu Eva Kulhánková. Děkujeme všem za spolupráci a za účast.


344V podvečerních hodinách se uskutečnilo již druhé vánoční setkání v Třebenicích. Rodina Kozova s paní Zdenou Pipotovou nabízeli svařené víno, pestrou nabídku cukroví a chlebíčků. Herecký soubor zahrnoval šestnáct členů. Pan František Krňanský nám daroval stromeček, a pan Sláva Koza nám po celou vánoční dobu dodával nejen ke stromečku elektřinu. Vánoční setkání se všem líbilo a účast byla velká. Jen sníh nám tento rok scházel. Všem děkujeme za účast.  


Osada SKOT po uvážení straších, rozhodla, že se budou v Třebnicích konat vánoční setkání u kapličky Povýšení sv. Kříže. Kdo přišel, přinesl něco na zub. Někdo „hodný“ (nechce být jmenován) věnoval pár lahví vánočního punče, pan Suk a další zpívali vánoční koledy, nebyla zde žádná hudba. Kdo chtěl, přinesl si svou vánoční ozdobu a společně jsme si ozdobili stromeček. Paní Beranová ochutnávala cukroví. Úřad nám dal penízky na el. vánoční svíčky a pan starosta Čapek se přišel podívat. Byl bílý poprašek, což bylo vážně vánoční. Nejstarší člen byla paní Beranová a paní Zimermmanová a nejmladší tříměsíční Martin Svoboda, vnuk Čurdy. Děkujeme všem za spolupráci a účast.

Page generated in 0,434 seconds. Stats plugin by www.blog.ca