Události ojedinělé

udalosti ojedine

Zpět – uskutečněné akce

2018 30. 6. – promítání a přednáška v hostinci U Taterů

– Premiéra promítání unikátní dobové vizualizace kláštera na Ostrově v exteriéru a interiéru
– Přednáška – zaniklá středověká ves Honojedy, mezi Třebenicemi a Slapy a další informace o našem regionu
– Přednášku vedl Václav Šmerák dokumentarista, Jan Vízner  archeolog
– Nabídka publikací na prodej
1. Vysoký Újezd
2. Sekanka (zaniklé město na ostrohu nad ostrovem a soutokem Vltavy a Sázavy)

Pořádá Mezi řekami, z.s.
Více informací
https://www.mezirekami.cz


2018   23. 6. – potlach na Ztracence, slavila 100 let

Dar od SKOTu Ztracence

celkový pohled na osadníky Ztracenky

Dana a Věrka hrají dětem divadlo

skupina KTO

pamětní list od Ztracenky

2018 – v roce 2017 proběhla sbírka na opravu varhan ve Slapech. Osada na to přispěla částkou 5000 Kč. Opravu provedla firma z Německa. Znějí opravdu výborně o čem se mohou všichni přesvědčit při každé mši v neděli.  Pietní místo ve Slapech je věnované dobrodincům, kteří přispěli. Ještě budou doplňována jména všech dárců.


    Opustil nás kamarád, kamarádka  

2019                                                                                                                     Milena Kroftová a Sláva Klabík

 2018 
 Zdeněk Hnízdil – Berlička 19. 7.
Galerie – rozloučení s Berličkou

Květa Dvořáková – duben
Galerie – rozloučení s Květou
                                                                                                       Josef Hozák – 25. 3. 


2018 Velikonoční schůze, navštívil nás po delší době Zdeněk Hnízdil – Berlička.  V tomto roce slavil 70 let.

 2018 – obora Třebenice je zrušená oplocení obory začalo mizet koncem roku 2017 a začátkem 2018. Obora měla rozlohu asi 230 ha. Založena byla v roce 1979. Více textu.

2017 – náš šerif Pavel TaterGubby, získal Trampského Oskara
Více textu

2017 – Country rádio vyrazilo 14. 10. 2017 do osady SKOT
Country tým připravil pro nejvyhlášenější osady jak v Čechách, tak na Moravě různé soutěže o věcné ceny, písničky na přání. Před Skotem navštívili Ztracenku, Kamarády staré řeky, Modrou kotvu, Cannawakke, Prašivku, Chlumburk, Dashwood, Ketkovák, Blanici. V naší osadě proběhlo vše také v přímém přenosu v 17.00. Šerif Gubby hovořil o historii osady a dostal pro osadu certifikát. Sponzor celé akce, byl pivovar Únětice. Jejich pivko bylo také rozdáváno jako další ceny v soutěžích. V hostinci U Taterů, se sešlo dost místních trempů a soutěžili jak o život.  Po odjezdu rádia, hrál SKOT do pozdních hodin. Počasí bylo teplé a výrazně barevné, jak ostatně každý podzim. Záznam rozhovoru šerifa z přímého přenosu.

2015 – Zvláštní znamení touha – …trempové postupně objevovali tehdy ještě neosídlenou přírodu zejména v jižním okolí Prahy, především v povodí řek Vltavy a Sázavy, později i v povodí řeky Berounky či v hlubokých lesích na Brdech, či na jejich lesnatém předhůří, na Hřebenech. Tramping se ovšem posléze rozšířil v menší či větší míře do všech koutů bývalého Československa. V povodí Vltavy a Sázavy pak také vznikly první osady, po vzoru osad při osídlování Západu… A takto vznikla i osada SKOT a i na ní se zaměřil TV seriál „Zvláštní znamení touha“. V hospodě U Taterů proběhlo setkání pamětníků a kamarádů, kteří mají k trampingu co říci. Zdroj – také Wikipedie: Tramping

2013 –  Jana a Václav Veselých z Prahy – V červenci po sesuvu půdy v Třebenicích, v osadě Svatojánské proudy přišly o život pod troskami chaty dvě osoby. Několik jednotek hasičů postupně vyjelo společně s policisty obvodních oddělení a policisty z poříčního oddílu k sesuvu půdy na chatu v obci Třebenice, nedaleko Slap a Štěchovic. K místu vyrazili také záchranáři ASČR. Přístup k chatě byl velmi komplikovaný, jediná cesta byla rozbahněná, částečně zaplavená, propadlá a plná popadaných stromů. Hasiči se k chatě dostali na člunech a posléze postupně rozřezávali stromy, aby se k chatě dostali také záchranáři po souši. V troskách byla postupně nalezena dvě lidská těla, muže a ženy. Na místě zasahovali také psi Městské policie Praha. Zdroj: Policejní deník

2011 – Natáčení V. Čecha – Vladimír Čech natáčel do pořadu trampské Rokoko o žití a sportování na osadách. Zúčastnili se též kamarádi z osad Ztracená naděje a Proudy s mistrem světa Wildou Ungrmanem.

2006 – oprava pomníčku na Bílé skále  Pomníček na Bílé skále postavili v roce 1935 kamarádi Bardi na památku kamarádky Inky, která z nešťastné lásky skočila z těchto míst. Pomníček vydržel i těžké časy druhé světové války a komunismu, až ho nějaký „blb“ v roce 2005 celý rozházel a zničil. Skoťáci chtěli tuto památku uchovat, a proto se rozhodli pomníček znovu postavit. Uspořádali peněžní sbírku na pořízení nového pamětního kamene a vytesání textu. V roce 2006 byl pomníček obnoven.Pomníček opravoval Zdenek Hnízdil st., Šumák, Gubby, Karel Macháček, Pepa Prudký, Sláva Klabík, Sláva Koza, Franta Šturma, se psem Karel Havlíček. Přišly se podívat obě Kočičandy.